Medicinos etikos komisija

Medicinos etikos komisijos pirmininkas – Vitalij Varygin.

Medicinos etikos komisijos pirmininko pavaduotoja - Dovilė Ragažinskaitė.

Medicinos etikos komisijos sekretorė – teisininkė Monika Slavinskaitė.


Medicinos etikos komisijos nariai:

  • Vitalij Varygin 
  • Karolis Čekas 
  • Dovilė Ragažinskaitė 
  • Sonata Rakšnienė 
  • Alicija Miklaševičienė
  • Monika Slavinskaitė
  • Diana Vigelskienė 
  • Janina Jankauskienė 
 • Medicinos etikos komisija vykdo šią veiklą:
 • Komisijos nariai kartą per pusmetį, renkasi į planinius posėdžius, o reikalui esant, gali rinktis į neeilinius posėdžius.
 • Komisijos posėdžiai gali būti uždari ir atviri.
 • Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.
 • Posėdžio darbotvarkė nustatoma Komisijos narių daugumos nutarimu. Siūlymai neeiliniam svarstymui pateikiami raštu.
 • Siūlymus svarstymui gali pateikti Komisijos pirmininkas arba bet kuris Komisijos narys.
 • Posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas arba, jo pavedimu, pavaduotojas.
 • Komisijos narys privalo: dalyvauti Komisijos posėdžiuose; vykdyti komisijos ir jo pirmininko pavedimus; tirdamas komisijos kompetencijai priklausančius klausimus veikti oficialiai; konstruktyviai pasisakyti posėdžių metu svarstomais klausimais.
 • Komisijos narys turi teisę: siūlyti klausimus svarstymui; teikti pasiūlymus, sprendimų projektus; pareikšti (raštu) savo atskirąją nuomonę dėl svarstomo klausimo išvadų.
 • Nagrinėjant medicinos etikos pažeidimus į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami etikos normų pažeidėjai, taip pat kiti suinteresuoti asmenys, liudytojai.
 • Komisijos narius ir suinteresuotus asmenis apie posėdžio vietą, laiką, posėdyje nagrinėjamus klausimus Komisijos sekretorius informuoja ne vėliau, kaip prieš vieną dieną.
 • Komisijos posėdžiai protokoluojami.
 • Svarstomu klausimu Komisija priima nutarimą.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

Korespondenciją siųsti Antakalnio g. 124, Vilnius 10200  spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt