Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2023 metai

2024 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius

I  ketv. (etatui)

Gydytojai

3 550

268,56

3 934

Slaugos personalas

1 957  

452,75

2 179

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

1 447

311,60

1 633

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

1 303 

288,80

1 518

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt