Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TVARKA 

PASLAUGŲ KAINOS »

 

Gerbiamieji pacientai, 

Kiekvienas fizinis asmuo turi juridinę teisę savanoriškai paremti konkretų ligoninės padalinį (skyrių, kliniką, poskyrį). Norimą paramos sumą galima pervesti į VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Paramos sąskaitą Nr. LT387044060007990177, apmokėjimo nurodyme įrašant, kokiam skyriui skiriama parama. 

 

PACIENTO ATMINTINĖ DĖL DUOMENŲ APIE STACIONARE SUTEIKTAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS IR ŠIŲ PASLAUGŲ KAINAS GAVIMO

Jei einamąjį mėnesį Jus išrašo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turite teisę, pasibaigus kitam mėnesiui, nemokamai gauti duomenų suvestinę apie stacionare Jums suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

Norėdamas (-a) gauti šią duomenų suvestinę, Jūs turite asmeniškai kreiptis į teritorinę ligonių kasą ar teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą (į teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje dėl duomenų suvestinės raštu nesikreipiama – tik asmeniškai) ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją. Dėl šios suvestinės išdavimo gali kreiptis ir Jūsų atstovas, pateikdamas savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat Jūs turite galimybę internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą (www. epaslaugos.lt) arba per elektroninės bankininkystės sistemas gauti duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), Jums suteiktas nuo 2000 m. sausio 1 d., ir šiuo laikotarpiu Jums išrašytus vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

 

PATVIRTINTA

 Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2013 m. liepos 22 d. įsakymu

Nr. V-710

 

 

 

 

KONSULTACIJŲ KAINOS

Paslaugos pavadinimas

Kaina Lt

Kaina Eur

Gydytojo – specialisto konsultanto (PSDF nedraustiems pacientams)

55,18

15,98

BRANDUOLINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMŲ KAINOS

1. renograma – 25,00 Lt (7,24 Eur);

2. scintigrama (inkstų) – 65,00 Lt (18,83 Eur);

AKUŠERIJOS GINEKOLOGIJOS MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Paslaugos pavadinimas

Kaina Lt

Kaina Eur

Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą

135.00

39,10

Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą

211.00

61,11

Ankstyvas nėštumo diagnozavimas šlapimo tyrimu

17,38

5,03

Vienas hormoninis tyrimas (vidutinė kaina)

37,72

10,92

Papildoma individuali ligonio priežiūra ir slauga:

gimdymo skyriuje (visą gimdymo laikotarpį), kai pacientė pati renkasi:

 

 

gydytojo

 695,42

201,41

akušerės

347,71

100,7

 

dienos chirurgijos skyriuje teikiamų mokamų medicininių paslaugų kainos

 

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas, pavadinimas (pagal LR SAM patvirtintą kainyną)

Kaina, Lt

Kaina,

EUR

Vnt.

Kaina,

Lt

Kaina, EUR

Plastinė ir rekonstrukcinė krūtų chirurginė operacija: krūtų silikono protezų impantacija (be protezų vertės)

33029

Bendra anestezija, atliekant kitas operacijas (endotra-chėjinis metodas) iki 1 val.

861,48

249,50

1

861,48

249,50

46025*

Krūties silikono protezo implantacija (be protezo vertės)

344,26

99,70

2

688,52

199,40

Paslaugos kaina:

1550,00

448,90

 

*paslaugos kaina nurodyta be protezo vertės (paslaugos kodas 46025: krūties silikono protezo implantacija (su protezo verte) – 1142,78 Lt / 330,97 EUR; protezo vertė (apie 70 proc. paslaugos kainos) – 798,52 Lt (1142,78 x 0,69875) / 231,27 EUR (330,97 x 0,69875).

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt