Dienos informacija

Pagarba ir pasitikėjimas – esminiai momentai gydytojo ir paciento santykiuose. Deja, pastaruoju metu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse plačiai aptariamos vis dažniau pasitaikančios sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų konfliktinės situacijos su smurto apraiškomis prieš medikus. Šis neraminantis faktas prieštarauja tarptautinėms žmogaus teisėms bei medicinos etikos normoms ir tiesiogiai veikia teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Europos dieną kovai su smurtu prieš medikus paminėkime – primindami, kad smurtas / mobingas tebeegzistuoja, ir reikia dėti visas įmanomas pastangas jį įveikti. Todėl Lietuvos gydytojų sąjunga kviečia visus gydytojus įvertinti šios dienos psichosocialinį klimatą gydymo įstaigose ir esminius psichosocialinės rizikos veiksnius užpildant anoniminę anketą (spausti nuorodą): https://web.norstatsurveys.com/survey/selfserve/53c/2103202  

Jūsų pateikta informacija yra visiškai konfidenciali, nebus teikiama nei Jūsų įstaigos vadovui, nei SAM. Vertinimo rezultatus apie psichosocialinį klimatą savo regione galės gauti tik LGS filialai. Todėl tiksliai įvardykite savo darbovietę, kurios vertinimą norite pateikti (jeigu dirbate keliose darbovietėse ir norite pateikti informaciją apie psichosocialinį klimatą kitoje, pildykite anketą dar kartą).  

Turėdami informaciją apie smurto apraiškas Lietuvos gydymo įstaigose galėsime kreiptis į SAM, kad būtų kuo skubiau vykdomas sveikatos apsaugos ministro patvirtintas Psichosocialinio klimato sveikatos sistemoje gerinimo 2020–2022 metų veiksmų planas. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kas nori pokyčių.

Kviečiame dalytis informacija apie šį klausimyną ir raginti kolegas jį užpildyti (nesvarbu, yra LGS narys ar ne).

Kartu mes galim daug nuveikti.

 

Lietuvos gydytojų sąjunga

Sekretoriatas: Liejyklos g. 3, 01120 Vilnius, tel. 8 5 2731400, info@lgs.lt

Informuojame, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams yra sudaryta galimybė nemokamai išsitirti greitaisiais serologiniais testais „/AMP///Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“ parodančiais, ar žmogus yra turėjęs sąlytį su SARSCoV-2, ir ar susidarė antikūnai.

Greitieji serologiniai testai yra atliekami šalia mobilaus punkto (V. Gerulaičio g. 1, Vilniuje), laikinoje testavimo patalpoje. Testavimas laikinoje testavimo patalpoje bus atliekamas tik užsiregistravusiems darbuotojams, t. y. užpildžius anketą ir gavusiems SMS žinutę su individualiu kodu, kurioje bus tiksliai nurodyta, kada ir kur atvykti.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

Korespondenciją siųsti Antakalnio g. 124, Vilnius 10200  spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt